Umetnost AD u stečaju

  • Ukupna površina parcela 33087 m2, od toga 15232 m2 pod objektima.
  • Imovinsko-pravni status: za predmetne parcele pravo korišćenja ima Umetnost AD u stečaju, stečajni upravnik saglasan da hale proda ili ustupi na korišćenje
  • Nije opremljena
  • Struja, voda, kanalizacija i gas su na parceli, ima parking mesta
  • Nalazi se u građevinskom reonu, van radne zone         
Image: