Montrom doo

  • Ukupna površina parcele 3533 m2 od toga 980 m2 pod objektima
  • Privatno vlasništvo
  • Vlasnik je saglasan da halu ustupi na korišćenje
  • Struja, voda, kanalizacija i gas su uključeni u objektu, ima parking mesta
  • Nalazi se u građevinskom reonu, van radne zone
Image: