Informacije o lokaciji

Veličina 27 ha

Vlasništvo VIP-LC doo, čiji je osnivač Opština

Usvojen Plan detaljne regulacije za lokaciju

Locirana na Državnom putu II A reda Senta i Bečej

Udaljena 1500 m od Panevropskog koridora 10 - autoput

2 km udaljena od centra Bačke Topole

Nalazi se neposredno pored međunarodne pruge Beograd - Budimpešta

Industrijski park je predviđen za ulaganja iz proizvodnog sektora